Nasza szkoła uczestniczy w realizowanym przez Miasto Nowy Sącz projekcie pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,   została również wybrana do pilotażu nowych rozwiązań prawnych w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który prowadzony jest w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w projekcie „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. W maju 2013 roku zdobyliśmy certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.