Dyrekcja

 

mgr Hanna Śpiewak-Chłopkiewicz mgr Dorota Klimala mgr Małgorzata Olszyńska

dyrektor SP20
i nauczyciel historii


mgr historii

studia podyplomowe:

zarządzanie oświatą, socjoterapia,

wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika

wicedyrektor SP20


mgr wychowania fizycznego

studia podyplomowe:

zarządzanie oświatą,

oligofrenopedagogika

wicedyrektor SP20


mgr kształcenia zintegrowanego

 studia podyplomowe:

oligofrenopedagogika, logopedia

kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.