O patronie

Stefan Kardynał Wyszyński

Patron Szkoły Podstawowej nr 20

w Nowym Sączu


 


Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski urodził się w 1901 roku - zmarł w 1981 roku. Był rzecznikiem dialogu między Kościołem a państwem. W 1950r. Podpisał porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polski a Episkopatem - pierwszy tego rodzaju akt zawarty między Kościołem a  państwem socjalistycznym. Od 1953r do 1956 przebywał w miejscu odosobnienia (więzienie domowe).

W październiku 1956r. podjął ponownie funkcję prymasa. Odegrał wielką rolę  w łagodzeniu napięć
i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980-1981. Jest autorem wielu prac z  zakresu teologii i  etyki chrześcijańskiej między innymi: "Duch pracy ludzkiej" wydanej w 1936r.

Nasza szkoła wykonała prezentacje dziesięciu przykazań Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Oto nasza praca i DEKALOG naszego patrona:

 
DEKALOG KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 

 1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

 2. Myśl dobrze o wszystkich- nie myśl źle o nikim.  Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

 3. Mów zawsze życzliwie o drugich- nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.  Prezentacja.

 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.  Prezentacja.

 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody. Prezentacja.

 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.   Prezentacja.

 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.  Prezentacja.

 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.  Prezentacja.

 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  Prezentacja.

 

 

PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA

ks. Kardynał Stefan Wyszyński

 


 

myśli Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

 

 • Społeczne znaczenie pracy tkwi nie tylko w więzi tworzącej się między ludźmi, ale głównie w owocach pracy.
 • Każda praca zmierza do dokonania. Dokonanie jest spoczynkiem. Każda praca prowadzi do jakiegoś spoczynku.
 • Nie poprawiajmy Boga! Nie poprawiajmy natury! Chciejmy ją tylko uszlachetnić i przyozdabiać darami Bożymi.
 • Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!
 • Człowiek jest dopiero wtedy w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
 • Człowiek, który coś oddaje, czuje się wolny od rzeczy oddanych, jak gdyby spadł z jego ramion ciężar.
 • Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.
 • Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie. Sam siebie zadręcza i do jego udręki, która pochodzi od innych, dodaje jeszcze te, które sam sobie gotuje.
 • Można sobie na ziemi zakładać rożne cele szczegółowe, ale muszą one w tym lub innym zakresie współdziałać z celem najbardziej generalnym, syntetycznym, koncentrującym w sobie wszystkie inne cele.
 • Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
 • Drobne i nieznaczne czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.
 • Nie ma prywatnej moralności; wszystko, cokolwiek człowiek uczyni, choćby najbardziej skrycie, rzutuje na duchowe oblicze całego narodu.
 • Na dnie każdego osiągnięcia, jak fundament pod gmachem, leżą czyjeś cierpliwe i pokorne ofiary.
 • Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić.
 • Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że On nie ma obowiązku stosować się do ich uchwał.
 • Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego, bo to jest jeszcze człowiek, aż... człowiek!
 • Najlepiej człowiek prosi, gdy dziękuje.
 • Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jakże więc trzeba jej strzec!
 • Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich.
 • Nie trzeba czekać, aż zdejmą krzyż z naszych ramion; wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej.
 • Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.
 • Wszystko w swoim czasie!

 

 

  

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.