Rekrutacja 2023/2024
niedziela, 26 lutego 2023 08:26

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ORAZ 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu ogłasza zapisy do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu na rok szkolny 2023/2024.Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.),
  3. Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
  4. UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  5. Wyjaśnienia do pkt. 4 uchwały z 2020r.

 

PRZEDSZKOLE

 

Terminy składania wniosków wraz z oświadczeniami: 

01.03 – 30.03 do godz. 15:00 -  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami (załączniki do pobrania) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

03.04 – 24.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25.04 od godz. 15:00 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04 – 05.05 do godz. 15:00 – Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia .

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

  SZKOŁA PODSTAWOWA

 Terminy rekrutacji:

Od 1 marca- 31 maja 2023 r. do godz.15.00 - Złożenie ZGŁOSZENIA do szkoły podstawowej, której ustalono obwód wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacyjnych dla dzieci zamieszkujących obwód szkoły. 

Od 1 - 7 czerwca 2023 r. do godziny 15.00 - Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od  09-28 czerwca 2023 r. do godz.  15.00 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszonych  wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 29 czerwca – 25 lipca 2023r. do godziny 1500 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Od 26 – 31 lipca 2023r. do godziny 1500 -  Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Od 01 sierpnia 2023r. do godziny 1500  - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

  Załączniki do pobrania: 

 

 

 


 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.