ROK SZKOLNY 2022/23


Konkurs wiedzy o patronie szkoły


Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły. Lekturą obowiązującą jest książka pt."Z Zuzeli na Stolicę Prymasów"(do wypożyczenia w bibliotece szkolnej). Konkurs odbedzie się 27 kwietnia 2023r. 

KatecheciKonkurs plastyczny "Kamera, akcja, maluj"


 

Serdecznie zachęcamy przedszkolaków i uczniów z klas I-VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Kamera, akcja, maluj", organizowanym przez Sądecką Bibliotekę Publiczną w Nowym Sączu.

 

 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie tego, co najchętniej czytają lub oglądają - ma to być scenka z ulubionej książki lub filmu. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie nie większym niż A3. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną pracę. Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2022.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych - najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

 

 

Więcej informacji (regulamin, karta zgłoszenia) można uzyskać w naszej szkolnej bibliotece lub na stronie Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

 

https://sbp.nowysacz.pl/konkurs-plastyczny-kamera-akcja-maluj/Konkurs fotograficzny "Leśne inspiracje"


 

 Konkurs fotograficzny, którego tematem jest las, dla dzieci i dorosłych, zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

 

Konkurs objęty patronatem honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty od kilku lat znajduje się na liście konkursów, których laureaci otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich - dołożymy wszelkich starań, aby była również taka możliwość przy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

 

Na laureatów czekają cenne nagrody.

 

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: I dzieci II dorośli.

 

Termin nadsyłania prac: 01.10.2022 - 31.10.2022 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu – przewidywany termin do 15.11.2022 r.

 

Gala finałowa – przełom listopada i grudnia 2022 r.

 

Więcej informacji, regulamin i potrzebne druki na stronie:

 

https://www.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesne_inspiracje_2022 


Konkurs Recytatorski "Jesienne wiersze polskich poetów"

 

Nasza szkolna biblioteka szkolna do udziału

w Konkursie Recytatorskim pt. „Jesienne wiersze polskich poetów”, który odbędzie się 26 października 2022 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 2-4. Zgłoszenia w bibliotece szkolnej do 10 października.

 Zapraszamy!

REGULAMIN

 

 

Konkurs ,,Najpiękniejszy różaniec"


Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 – 8 do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Najpiękniejszy różaniec”. Konkurs polega na wykonaniu różańca (całego – 5 dziesiątek) z dowolnych materiałów np. żołędzie, makaron, koraliki, orzechy, fasola itp. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia i klasą. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na holu szkoły. Termin oddania prac do 14 października do katechetów.


Tematyczny Konkurs Biblijny ,,Z Dobrą Nowiną przez życie"


Zapraszamy uczniów klas 5-8 do udziału w Tematycznym Konkursie Biblijnym ,,Z Dobrą Nowiną przez życie". W tym roku obowiązuje znajomość Ewangelii wg św. Jana.  Etap szkolny odbędzie się 7 listopada o godz. 13:00. Szczegóły konkursu u katechetów.


X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe ,,Po polsku o historii"


W dniu 29.09.2022 r. o godzinie 13.00 będzie odbywać się w Naszej szkole konkurs w dwóch kategoriach wiekowych:
klas IV- VI i  VII - VIII 
 X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe ,,Po polsku o historii". Etap szkolny przeprowadzony zostanie przez koordynatora Konkursu.

 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z polonistami w celu odebrania oświadczeń dla rodziców oraz klauzuli o danych osobowych.Małopolski Konkurs J. Angielskiego

 

Informujemy, że w dniu 06.10.2022 odbędzie się szkolny etap Małopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VIII)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

 

 

 

Zgłoszenia uczniów chętnych do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 30. 09.2022


Małopolski Konkurs Matematyczny

 

Informujemy, że w dniu 07.10.2022 odbędzie się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VIII)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

 

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-matematyczny-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2022-2023/

 

 

Zgłoszenia uczniów chętnych do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele matematyki do dnia 30. 09.2022


ROK SZKOLNY 2021/22


 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz Szkołą Podstawową nr 5 w Wadowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie

 

„Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”

 

Cele konkursu to m.in.:

- upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na określony temat,

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności oraz wykazanie się wrażliwością artystyczną  

Tematyka konkursu: 

„Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!” 

Adresaci:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego:

I grupa – uczniowie z klas I-III SP

II grupa – uczniowie z klas IV-VI SP

III grupa – uczniowie z klas VII-VIII SP  

Dla uczniów z klas I- III i IV i VI ma on formę konkursu plastycznego, a dla uczniów z klas VII – VIII konkurs na animację poklatkową.  

Szczegóły określa regulamin zamieszczony poniżej.


Prace należy dostarczyć do dnia 13.05.2022 do p. Eweliny Wróbel

http://oppwadowice.pl/a,89,dziecmi-jestesmy-swoje-prawa-i-obowiazki-mamy-i-o-nich-dzisiaj-wam-opowiadamy


KONKURS RECYTATORSKI im. Elżbiety Kosińskiej

 

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 ZSP nr2 w Nowym Sączu
do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim im. Elżbiety Kosińskiej.

 

dnia 5 maja 2022r. godz.8.10 w sali gimnastyki korekcyjnej.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 

 • Klas pierwszych
 • Klas drugich
 • Klas trzecich

 

Każdy uczestnik przedstawia własną interpretację wiersza o tematyce dziecięcej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 min.

 

Zasady oceniania:

 

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja (tylko głosem – bez rekwizytów, ruchu, gestykulacji),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Obowiązkowy strój galowy.

 

Konkurs jest równocześnie eliminacją do

 

XXV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w ZSP nr 6 w Nowym Sączu.

 

Zgłoszenia do 27 kwietnia 2022r. do wychowawcy klasy.

 

Organizatorzy: Małgorzata Biel lub Beata Żerkowska

 

 

Konkurs plastyczno-literacko-fotograficzny "Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość” 

 Gorąco zachęcamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-literacko-fotograficznym "Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16. Warto nadmienić, że w zeszłym roku mieliśmy kilku laureatów!

Konkurs widnieje w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”. Konkurs może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a laureaci uwzględnieni w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych (informacja z regulaminu).

I. Tematyka
Nowy Sącz widziany oczami dzieci i młodzieży. Najciekawsze, zdaniem autora, zakątki naszego miasta i nawiązywać do jego historii, kultury lub krajobrazu.
Uczestnicy konkursu wykonają prace w wybranej formie (zgodnie z właściwą sobie grupą wiekową).

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe:
a) przedszkola i oddziały przedszkolne,
b) klasy 1-3 szkoła podstawowa,
c) klasy 4-8 szkoła podstawowa.

III. Kategorie konkursowe
Uczestnicy konkursu mogą brać udział w określonej, odpowiedniej dla nich kategorii konkursowej:

PRACE PLASTYCZNE:
- adresowana jest do wszystkich grup wiekowych;
- prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką;
- prace należy wykonać w formacie A2 lub A3 lub A4;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną;
- na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

PRACE LITERACKIE:
- adresowana jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz klas 4-8 szkół podstawowych.
- treść konkursowa może być realizowana w postaci prozy lub poezji;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę literacką;
- maksymalna ilość stron: 3
- do pracy należy dołączyć informację zawierającą następujące dane: swoje imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy;
- prace literackie należy przesłać (SAMODZIELNIE) pod adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w wersji edytowalnej, w programie Microsoft Word, czcionka: 12 Times New Roman oraz dostarczyć w formie wydruku wraz z załącznikami;
- praca nadesłana na maila musi zawierać imię, nazwisko uczestnika, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

PRACE FOTOGRAFICZNE:
- adresowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych;
- zdjęcia należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A6;
- zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe;
- dopuszczalną formą jest fotomontaż podkreślający uroki Nowego Sącza;
- zdjęcia mogą być wykonane na dowolnym sprzęcie fotograficznym;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną fotografię;
- do każdego zdjęcia należy dopiąć lub dopisać (na odwrocie) informację zawierającą następujące dane: swoje imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

IV. Termin i miejsce składania prac: w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu do dn. 30 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI można pobrać stąd: https://drive.google.com/drive/folders/1GJ10PXlLc49uhy2GnQqjmDlSehVDxwXl?usp=sharingKONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie z języka angielskiego. Zainteresowani są proszenie o zgłoszenie do nauczycieli prowadzących konkurs do dnia 21.03.2022 (poniedziałek)
Terminy konkursów:
Klasy IV 25.03.2022 (piątek) 14:05 – 14:50 Magdalena Opoka
Klasy V 25.03.2022 (piątek) 13:15 – 14:15 Agnieszka Pawłowska
Klasy VI 25.03.2022 (piątek) 13:15 – 14:15 Agnieszka Pawłowska
Klasy VII 31.03.2022 (czwartek) 14:05 – 15:05 Renata Rostocka
Klasy VIII 31.03.2022 (czwartek) 14:05 – 15:05 Agnieszka Pawłowska


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
''LET’S SING A SONG’’


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
Konkurs odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 r. w Klubie Osiedlowym „Piast” ul. Nawojowska 3 w Nowym Sączu o godz. 9.00.
Konkurs został podzielony na sześć kategorii:
- solista, duet(zespół)w kategorii klas I-III
- solista, duet(zespół)w kategorii klas IV-VI
- solista, duet(zespół) w kategorii klas VII-VIII

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nauczycielami języka angielskiego.
Serdecznie zapraszamy!


Konkurs plastyczny dla klas 1-2 "Moja ulubiona książkowa postać"

 

Zapraszamy uczniów z klas 1 – 2 do udziału w bibliotecznym konkursie plastycznym.

 

 

Zasady konkursu:

 

 •  zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, witraż), w formacie A4, związanej z ulubioną książkową postacią,
 • na pracy należy podać (imię i nazwisko autora oraz tytuł książki),
 • gotowe i podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przynieść do biblioteki do 25  marca 2022 roku.

 


Konkurs czytelniczy dla klas 5 – 8 pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”

 

Zapraszamy uczniów z klas 5 – 8 do udziału w konkursie plastycznym z wykorzystaniem technik informatycznych.

 

 

Zasady konkursu:

 

 

 • zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o ulubionym bohaterze:
 • klasy 5-6: przygotowanie rysunku w programie Paint
 • klasy 7-8: przygotowanie prezentacji Power Point  (od 3 do 6 slajdów)
 • na pracy należy podać (imię i nazwisko autora oraz tytuł książki)
 • gotowe i podpisane prace należy wysłać na adres biblioteki: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 18 marca 2022 roku.


 

Konkurs plastyczny i literacki

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału w konkursie organizowanym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: ,,Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce” – ujęcie patriotyzmu w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej (format A-3, technika dowolna, podpisana na odwrocie) lub pracy literackiej poświęconej patriotyzmowi w nauczaniu i życiu Błogosławionego. Pracę oddajemy katechetom  do końca marca

   katecheci


„Książki w mojej rodzinie”, czyli czytelnicze drzewo genealogiczne"

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas III i IV 

- zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na której należy podać ulubioną książkę z dzieciństwa każdego członka rodziny (imię i nazwisko autora oraz tytuł), 

- praca powinna być kolorowa, przejrzysta, dodatkowo ozdobiona rysunkami,

- gotowe prace należy dostarczyć do biblioteki do 25 lutego 2022 roku.

Komisja będzie oceniała: estetykę wykonanej samodzielnie pracy oraz poprawność zapisu                

                                                     Autorzy wyróżnionych projektów otrzymają nagrody.                                                             

                                                                                                


 

Drogie Dzieci i Uczniowie!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału
w Szkolnym Konkursie „Najpiękniejszy prezent”.

Kto może wziąć udział?
Każdy, kto uważa, że pięknie opakowany prezent to podstawa :) Bo choć zawartość jest ważna, lubimy dostawać pięknie zapakowane upominki.
Ucieszą nas zarówno prace indywidualne, jak i rodzinne.
Pamiętajcie, że przyjmujemy tylko opakowania bez zawartości :)

Na co będziemy zwracać uwagę?
Kreatywność i estetykę wymyślonego przez Was opakowania.

Kto będzie oceniał prace?
Stworzymy niepowtarzalny radosny zespół, w skład którego wejdą Pani Dyrektor, nauczyciele i uczniowie.

Gdzie i do kiedy trzeba dostarczyć pracę?
Podpisane prace trzeba przynieść do środy 15 grudnia 2021r. do godz. 16:30 do szkolnej świetlicy.

Ważne info!!!
Każdy uczestnik zostanie nagrodzony!

Dobrej zabawy życzą organizatorzy

Irmina Michałowicz-Hajduk
Renata Stawiarska
Dorota Barczyk

Konkurs różańcowy

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 – 8 do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Najpiękniejszy różaniec”. Konkurs polega na wykonaniu różańca (całego – 5 dziesiątek) z dowolnych materiałów np. groch, makaron, bibuła, orzechy, fasola itp. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia i klasą. Termin oddania prac do 15 października do katechetów.

 1.                                                               katecheci

Konkurs plastyczny ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

 

W związku z beatyfikacją Patrona naszej szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 – 8  do udziału w konkursie . Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej do dowolnie wybranej myśli kard. S. Wyszyńskiego zawartej w programie ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”. Technika prac dowolna. Format A3 lub A4. Termin oddania pracy – do końca września.


katecheciROK SZKOLNY 2020/21


"Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”

Gorąco zachęcamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-literacko-fotograficznym "Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 16. Poniżej znajdują się najistotniejsze fragmenty regulaminu.

I. Tematyka
Nowy Sącz widziany oczami dzieci i młodzieży. Najciekawsze, zdaniem autora, zakątki naszego miasta i nawiązywać do jego historii, kultury lub krajobrazu.
Uczestnicy konkursu wykonają prace w wybranej formie (zgodnie z właściwą sobie grupą wiekową).

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe:
a) przedszkola i oddziały przedszkolne,
b) klasy 1-3 szkoła podstawowa,
c) klasy 4-8 szkoła podstawowa.

III. Kategorie konkursowe
Uczestnicy konkursu mogą brać udział w określonej, odpowiedniej dla nich kategorii konkursowej:

PRACE PLASTYCZNE:
- kategoria adresowana jest do wszystkich grup wiekowych;
- prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką;
- prace należy wykonać w formacie A2 lub A3 lub A4;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną;
- na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

PRACE LITERACKIE:
- kategoria adresowana jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz klas 4-8 szkół podstawowych.
- treść konkursowa może być realizowana w postaci prozy lub poezji;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę literacką;
- maksymalna ilość stron: 3
- do pracy należy dołączyć informację zawierającą następujące dane: swoje imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy;
- prace literackie należy przesłać (SAMODZIELNIE) na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w wersji edytowalnej, w programie Microsoft Word, czcionka: 12 Times New Roman oraz dostarczyć w formie wydruku wraz z załącznikami (WYDRUK Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU NASZEJ SZKOŁY),
- praca nadesłana na maila musi zawierać imię, nazwisko uczestnika, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

PRACE FOTOGRAFICZNE:
- adresowana jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych;
- zdjęcia należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A6;
- zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe;
- dopuszczalną formą jest fotomontaż podkreślający uroki Nowego Sącza;
- zdjęcia mogą być wykonane na dowolnym sprzęcie fotograficznym;
- jeden uczestnik konkursu może nadesłać jedną fotografię;
- do każdego zdjęcia należy dopiąć lub dopisać (na odwrocie) informację zawierającą następujące dane: swoje imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego telefon kontaktowy.

Termin składania prac W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY: do środy 5 maja, godz. 11.00
ZAŁĄCZNIKI można pobrać stąd:

 
https://drive.google.com/drive/folders/1GJ10PXlLc49uhy2GnQqjmDlSehVDxwXl?usp=sharing


KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym Konkursie Wiedzy o naszym Patronie Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną konkurs zostanie przeprowadzony w formie online:

1 etap pisemny — praca w formie testu,

2 etap ustny — w formie wideokonferencji (wymagana kamerka).

Do etapu ustnego przechodzi 5 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów, o wejściu do finału decyduje czas rozwiązania testu. Lekturą obowiązującą jest książka:  ,,Z Zuzeli na Stolicę Prymasów”.

Konkurs odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 12:30.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do swoich katechetów.

 Katecheci

Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Dzieci filozofują”

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla


 

Zapraszamy uczniów z klas III – VIII do udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Nowym Sączu.

Celem konkursu jest samodzielne napisanie wiersza z morałem, ukrytą mądrością - poetyckiego komentarza do otaczającej nas rzeczywistości i relacji międzyludzkich, pełnego osobistych spostrzeżeń, refleksji i przemyśleń.

Wiersz musi być napisany z dbałością językową oraz poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną w programie Microsoft Word (czcionka Times New Roman, 12).

Wydrukowane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace konkursowe należy przynieść do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 9 kwietnia 2021. Z przesłanych wierszy szkolna komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych prac,

które zostaną przesłane do SP 18.

Przekazanie pracy poetyckiej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.

                                                        Zapraszamy                                                       


Joanna Życzyńska 

Elżbieta Słomka - LewandowskaKonkurs plastyczny ,,Zwyczaje związane z Wielkanocą”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Zwyczaje związane z Wielkanocą”. Format pracy A4 lub A3. Technika pracy dowolna (malowanie, rysowanie, kolaż). Termin oddania prac – do 23 marca.  Uczniowie klas młodszych oddają prace swoim katechetom, uczniowie klas starszych zdjęcie pracy odsyłają na podany adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Prace należy podpisać w treści maila lub nazwy pliku.

                                                                                                            katecheci

Bookshelf tour”,  czyli pokaż swoją półkę z książkami 

Konkurs fotograficzny dla uczniów klas I

 

1. Cele konkursu:

- zaprezentowanie książek ulubionych autorów, tytułów na zdjęciu,

- promocja czytelnictwa.

2. Zasady konkursu:

- W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas I.

- Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie 1 ciekawego zdjęcia swojej półki z książkami

przesłanie go na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

- Prace można przesyłać do 5 marca 2021r.


 

„Mój dzienniczek lektur”

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II

 

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności plastycznych

- kształcenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi w języku polskim 

Regulamin:                     

 

1. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas II.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie dzienniczka lektur na podstawie przeczytanych książek (minimum 6)

i przekazanie go do biblioteki.

3. W dzienniczku należy wpisać: tytuł przeczytanej książki, imię i nazwisko autora, 3 – 4 zdań na temat bohaterów i treści książki oraz wykonać ilustrację.

4. Komisja będzie oceniała poprawność zapisu, estetykę wykonanej samodzielnie ilustracji oraz treść zredagowanego opisu. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

5. Konkurs będzie trwał do 21 maja 2021r.                  

 

Biblioteka szkolna„By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas III

 

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 • rozwijanie wyobraźni wśród dzieci
 • rozwijanie zdolności plastycznych

 

 1. 2.    Regulamin:
 • W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas II.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej dwustronnej zakładki książki i przyniesienie jej do biblioteki.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane).
 • Kształt pracy dowolny. Komisja będzie oceniała estetykę wykonanej samodzielnie pracy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

3. Konkurs będzie trwał do 25 marca 2021 r.                     

Biblioteka szkolna

 


 

 

TEMATYCZNY KONKURS BIBLIJNY

Zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w Tematycznym Konkursie Biblijnym „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Eliminacje szkolne odbędą się 18 listopada o godzinie 13:00. W tym roku obowiązuje znajomość Ewangelii wg św. Łukasza. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do swoich katechetów.

Biblioteka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 (Szkoły Podstawowej nr 20)  

w Nowym Sączu zaprasza do udziału
w

Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Literackim 

pt. „Książka najlepszym przyjacielem”

  

 1. Celem konkursu jest: 

 • rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich,

 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,

 • promowanie talentów dzieci i młodzieży,

 • promocja biblioteki, czytelnictwa, popularyzacja tegorocznego hasła miesiąca bibliotek – „Z książką Ci do twarzy”. 

 1. Organizacja konkursu: 

a)      w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-8, 

b)      konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 1-4   i   5-8, 

 • klasy 1-4 - przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, witraż), w formacie A3, związanej tematycznie z biblioteką, czytaniem, książką,

 • klasy 5-8 - napisanie wiersza związanego tematycznie z biblioteką, czytaniem, książką (prace literackie powinny być napisane na komputerze), 

c)      w każdej kategorii może wziąć udział po trzech uczestników ze szkoły, 

d)    warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej na adres Organizatora wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna (zał. nr 1) do 6 listopada 2020 roku, 

e)    każda praca powinna być opisana czytelnie, drukowanym pismem wg wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.  

 1. Warunki oceny. 

Przy ocenie uczestników Jury konkursowe weźmie pod uwagę m.in. samodzielność, pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne / literackie, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy. 

 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich eksponowanie i publikowanie. Wszystkie dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.

Zapraszamy!

 

 ROK SZKOLNY 2019/20

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do słów Papieża – „Świętość polega na miłości”. Prace dowolną techniką należy wykonać w formacie A3 i podpisać na odwrocie. Termin oddania pracy do 24 kwietnia. Szczegóły u katechetów.


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V – VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs odbędzie się 10 kwietnia o godz. 12 : 40. Lekturą obowiązującą jest książka autorstwa Pani Zofii Śliwowej pt. „ Z Zuzeli na Stolicę Prymasów”. Książkę można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. Szczegóły konkursu u katechetów.

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV - VIII

Konkursy odbędą się w następujących terminach:

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV - 4 marca 2020 (środa) godz. 13.40 - 14.25 sala nr 3
Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas V - 2 marca 2020 (poniedziałek) godz. 14.35 - 15.20

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas VI - 3 marca 2020 (wtorłek) godz. 14.35 - 15.20

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas VII - 6 marca 2020 (piątek) godz. 14.35 - 15.20
Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas VIII - 3 marca 2020 (wtorek) godz. 8.00 - 8.45
Zapisy chętnych trwają do 25 lutego 2020 u nauczycieli języka angielskiego.

CALLIGRAM

 

Konkurs Anglo-Artystyczny dla uczniów klas IV-VIII 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w języku angielskim plastycznej kompozycji liter i symboli będącej kaligramem.

Uczeń wybiera dowolne słowo oraz tworzy „obraz-wyraz”. Forma plastyczna wyrazu ma określać znaczenie wybranego słowa.

Technika plastyczna: dowolna

Format pracy: A4 lub A3

Termin składania prac: 16 marzec 2020r. (do Pani Renaty Rostockiej)

Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!UWAGA! KONKURS!

JESTEŚ W 4, 5 LUB 6 KLASIE?

SPODOBAŁA CI SIĘ LEKTURA?

WPADŁA CI W RĘCE CIEKAWA KSIĄŻKA?

MASZ BOGATĄ WYOBRAŹNIĘ…

… I W DODATKU LUBISZ RYSOWAĆ?

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!

 

STWÓRZ KOMIKS, W KTÓRYM PRZEDSTAWISZ FRAGMENT WYBRANEJ LEKTURY SZKOLNEJ LUB INNEJ CIEKAWEJ KSIĄŻKI. ZADBAJ O WŁAŚCIWĄ BUDOWĘ, STARANNE WYKONANIE PRACY ORAZ POPRAWNOŚĆ ORTOGRAFICZNĄ I INTERPUNKCYJNĄ ZAPISU. 

GOTOWY KOMIKS PRZYNIEŚ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI DO 28.02.2020 r. 

PAMIĘTAJ, ABY PRACĘ PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ ZAMIEŚCIĆ INFORMACJĘ O TYM, JAKIEJ KSIĄŻKI DOTYCZY.

 

 

Konkurs

Wojewódzki PrzeglądDziałańArtystycznych: „PodSkrzydłamiAnioła”Temat konkursu:

 Tegoroczny Konkurs Plastyczny z cyklu „Podskrzydłami anioła" to konkurs na najpiękniejszą,wykonaną własnoręcznie kartkę bożonarodzeniową,ukazującą magię i urok świąt, wartość rodzinyi tradycji, polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe.

 Odbiorcy konkursu:


Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.

Do udziału w konkursiew szczególności zapraszamy dziecii młodzież niepełnosprawną.

Technika pracy:

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniunastępujących technik plastycznych: malarstwo, rysunek, grafika, batik, malowanie na tkaninie, malowanie na folii, malowanie tuszem itd.

Prace nie powinny być przestrzenne, prosimy o nieprzysyłanie kartek mogących ulec zniszczeniu podczastransportu z doklejanymi elementami typu szyszki, kokardki, cekiny, tasiemki itp.

Prace nie powinny naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych kartek świątecznych.

Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi właściwą dla umiejętności, wieku i predyspozycji warsztatowych.

 

Wymiary praczbliżone do wymiarów karty pocztowejpojedynczej lub podwójnej.

 Prosimy o dołączenie do kartek osobnego opisu zawierającego: imię i nazwisko autora, wiek uczestnika, tytuł, nazwę i adres szkoły, numer telefonu.

Każda kartka musi mieć dołączoną i podpisaną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie Pałacu Młodzieży (w informacji o konkursie). Bez tego dokumentu kartki nie trafią do Pałacu Młodzieży na obrady jury.

 Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki2-go grudnia2019r.do godz.12.00.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone 10-go grudnia 2019r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

 Wielki finał Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła” odbędzie się14-go grudnia 2019 r. (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI.

Szczegółowy regulamin na stronie www.palacmlodziezy.pl


"Sądecczyzna moja Mała Ojczyzna"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym "Sądecczyzna moja Mała Ojczyzna" organizowanym przez II LO w N. Sączu. Tematem konkursu jest piękno naszego regionu (pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp.).
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1. Plastyczny
Praca plastyczna dowolną techniką malarską i rysunkową w formacie co najmniej A4. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę.
2. Fotograficzny
Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdj. pojedyncze lub jeden zestaw zdjęć. Fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie 21 x 30 cm (A4).

Uwaga! Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace niepodpisane lub niezgodne w ww. kryteriami nie będą przyjmowane!
PS Prace należy oddać  do Pawła Paciorka, w terminie do 2 grudnia (najpóźniej!). Wychowawcy mogą odebrać w sekretariacie lub u mnie formularz zgody rodzica na udział dziecka w konkursie.

XXIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

  

Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, ale nie powinny zawieraćelementówz szopekwykonanych fabrycznie.

Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo(do trzech osób)

Wymiary szopek dowolne do wielkości60 cmx 60 cm x60 cm.

W przypadku szopek zmechanizowanych należy dołączyć instrukcję obsługi.

 

Do prac należy przymocować trwale metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz wartość szopki wg uznania autora.

 

Prace (szopki) należy przekazać nauczycielowi plastyki lub techniki(pokój nauczycielski)wyłącznie w poniedziałek25-go listopada 2019r.

 

Trzy najlepsze szopki z klas I-VIII wybrane przez komisję szkolną,wezmą udział wkonkursie międzyszkolnym.

Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracypomysłowośći dokładność.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11-go grudnia 2019r.o godz. 12.00

w sali Galerii Marii Ritter w Nowym Sączu.

Prace nagrodzone będą prezentowane na wystawieod 11.XII 2019r. - 02.II.2020r.

 

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie w formie oświadczenia zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursu podczas czynności związanych z jego realizacją.

(do odebrania w pokoju nauczycielskim)

 

 

 

XXII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Ilustracje do utworów A. Mickiewicza"

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Sączu

 

Warunki i zasady uczestnictwa:

• Tematyka prac plastycznych dotyczy twórczości Adama Mickiewicza.

• Jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną.

• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu Adama Mickiewicza lub jego fragmentem i wykonania do niego ilustracji.

 

Klasy 0-III

Ilustracje do wybranych bajek Adama Mickiewicza 

*Techniki: kredki świecowe, pastele, wycinanka, wydzieranka, farby, wyklejanie kolorową .

*Format prac: A3, A4. 

 

Klasy IV-VI

Ilustracje do wybranych bajek lub ballad przewidzianych programem nauczania języka polskiego odpowiednio na danym etapie kształcenia: 

*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, ołówek, witraż, pastele, kredki, collage. 

*Format prac: A3, A4 

 

Klasy VII-VIII

Ilustracje do utworów: 

 „Reduta Ordona", „Śmierć pułkownika", „Dziady cz. II",

 „Pan Tadeusz" (fragmenty), lub wybranychballad. 

*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, ołówek, witraż, pastele, kredki, collage. 

*Format prac: A2, A3

 

• Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne. 

 

• Każda praca powinna zawierać następujące informacje

(zamieszczone na odwrocie pracy): 

- tytuł utworu, który jest tematem pracy, 

- imię i nazwisko autora pracy, 

- klasa, nazwa i adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę. 

 

 

•Do każdej pracy nadesłanej na  konkurs należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONK Nowym Sączu. 

 

 Konkurs Polskiej Poezji Religijnej

 
Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 - 8 do udziału w szkolnym Konkursie Polskiej Poezji Religijnej. Konkurs odbędzie się 18 listopada o godz. 13:30. Szczegółowe informacje u katechetów
  katecheci

 

 

Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu”

15 listopada 2019 r. o godzinie 13 odbędzie się szkolny etap konkursu informatycznego, na który zapraszamy uczniów klas starszych.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestnikówSerdecznie zapraszamy uczniów kl. I – VIII do udziału w konkursie

„Misje- pasja z miłości do Chrystusa''

Format pracy A4 lub A3, technika dowolna.

Prace oddajemy katechetom do 18.10.2019r


Małopolskie Konkursy Przedmiotowe


      Serdecznie zapraszamy wszystkich zdolnych uczniów klas ósmych i siódmych do udziału w wybranych konkursach przemiotowych. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konkursów i zgłoszenie się do nauczyciela danego przedmiotu. Pobierz harmonogram.  
       Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, regulaminem danego konkursu na stronie KURATORIUM w Krakowie  oraz pobraniem i podpisaniem zgody na udział i przetwarzanie danych Państwa dziecka w konkursie.

Etap szkolny każdego konkursu odbywa się o godz. 13:00 w danym dniu; zbiórka o 12:45


alt

ROK SZKOLNY 2018/19

 


KONKURS INFORMATYCZNY !!!

 

PROGRAMUJEMY W BALTIE

 

Jeżeli lubisz zmagania informatyczne oraz programowanie w Baltie, ten konkurs jest dla Ciebie.

 

Wymagana jest znajomość programowania w trybie zaawansowanym, umiejętność wczytywania scen oraz zastosowania warunków: if i else.Reszta zależy od Ciebie i Twojej wyobraźni. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Marzeny Matusik lub Małgorzaty Ślemy.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 roku w godzinach od 14.35 do 15.20 w sali 11.

 

Gorąco zapraszamy!

Organizatorzy konkursu
Ogólopolski Konkurs Plastyczny "Twoja Ulubiona Opowieść Biblijna"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Twoja Ulubiona Opowieść Biblijna". Prace konkursowe wykonane dowolną techniką, format A4 można oddać do 27 maja do katechetów lub do 31 maja przesłać do organizatorów konkursu. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na tuob.crl.org.pl

Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny organizowanym przez SP16.


Temat: Nowy Sącz widziany oczami dzieci i młodzieży. Prace powinny prezentować własne spojrzenie na najciekawsze, zdaniem autora, zakątki naszego miasta i nawiązywać do jego historii, kultury lub krajobrazu. Uczestnicy konkursu wykonują pracę w wybranej formie (zgodnie z właściwą sobie grupą wiekową).

Kategorie:
1. Prace plastyczne
- wszystkie kat. wiekowe (od przedszkola wzwyż)
- technika dowolna
- format A2, A3 lub A4
- jeden uczestnik może zgłosić maks. 2 prace
- na odwrocie pracy uczestnik umieszcza swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły i pracę przynosi do mnie do 20 maja (!)

2. Prace literackie
- uczniowie kl. 1-8
- proza lub poezja
- maks. 2 prace
- do pracy uczestnik dołącza swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły i pracę przynosi do mnie do 20 maja (!)

3. Zdjęcia
- uczniowie kl. 5-8
- format nie może być mniejszy niż A6
- zdj. kolorowe lub czarno-białe
- dopuszczalny jest fotomontaż podkreślający uroki N. Sącza
- wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym
- maks. 2 zdjęcia
- do każdego zdjęcia uczestnik dołącza swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę i adres szkoły i pracę przynosi do mnie do 20 maja (!)

Zgłoszenia do 10 maja. Do każdego pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i oświadczenie rodzica/opiekuna (załączniki do skserowanie u Pana Pawła Paciorka lub można o nie poprosić w sekretariacie. Prace bez załączników nie będą oceniane.

 

Konkurs Ogólnopolski „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas  IV – VIII  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie  „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”. Hasło XIX edycji: „CZAS TO MIŁOŚĆ”.

Tematy konkursu:

1.”Ludzie mówią- „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa” (Kard. Stefan Wyszyński). Współczesnego człowieka niszczy pośpiech i pieniądz. Czy Twoim zdaniem miłość może być receptą na brak czasu? 

2. Jak dobrze wykorzystać swój czas? Zaprezentuj różne formy pomocy drugiemu człowiekowi (np. wolontariat, akcje społeczne, fundacje, codzienne gesty życzliwości). 

3. Dla miłości zawsze znajdzie się czas. Jak spędzam wolny czas z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z klasy…? 

4. Czas to pieniądz, czas to lekarz, czas to miłość… Przedstaw swoje refleksje na temat różnych sposobów rozumienia czasu. 

Kategorie konkursu: 

- literacka (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, wywiad, komiks itp.)

-plastyczna ( format A3, technika dowolna: plakat, rysunek, obraz itp.) 

Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica ( do pobrania u katechetów). Termin oddania pracy do 12 kwietnia br.

                                                                                                                       katecheci

 

SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY

 

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Szkoły – Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 8 : 45.                                          

Lekturą obowiązującą jest książka pt. „Z Zuzeli na Stolicę Prymasów” autorstwa Pani Zofii Śliwowej.

                                                                   katecheci


OLIMPUS

20 marca 2019r. odbędzie się Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUS. Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. W testach zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Każdy uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy. Testy archiwalne z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie internetowej  Olimpiady Olimpus w Archiwum testów.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego do 18 lutego. Koszt 9 złotych.

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Biblioteka szkolna ogłasza trzecią edycję konkursu fotograficznego ”Książka inaczej” dla uczniów klas 4-8.

Tematem pracy, tak jak w ubiegłym roku, jest  oczywiście książka – sfotografowana

w ciekawy sposób. 

Gotowe zdjęcia, w formacie 13x18 należy przynieść do biblioteki do dnia 5 marca. 

Jeden uczestnik może wykonać kilka prac  –  cykl albo kilka różnych zdjęć.


UWAGA! KONKURS!

 

Chodzisz do klasy 5, 6, 7 lub 8? 

 Masz bujną wyobraźnię? 

Lubisz czytać książki i tworzysz własne teksty  

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Napisz wiersz o tematyce związanej z książką, biblioteką, czytelnictwem
i przynieś go do biblioteki szkolnej
w terminie do 11.03.2019 r.

Swoją pracę podpisz pseudonimem, a kartę informacyjną  z imieniem, nazwiskiem i klasą umieść
w osobnej kopercie (opatrzonej tym samym pseudonimem).

Najlepsze prace wezmą udział w konkursie poetyckim „Czytam, bo lubię”

organizowanym przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu.

 

Konkurs Polskiej Poezji Religijnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I-VIII do udziału w Konkursie Polskiej Poezji Religijnej. Prezentowany wiersz można wybrać samemu (wiersz musi należeć  do liryki religijnej). Konkurs odbędzie się 26 listopada o godz. 9:50. Szczegółowe informacje u katechetów.                                                                              

                                                                                                                                    katecheci


Konkurs recytatorski

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprasza do udziału

w

VI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim  „Książka najlepszym przyjacielem”.

Konkurs odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o  godz. 10.00 

w Szkole Podstawowej nr 20.

Szczegółowy regulamin

 

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy uczniów klas V – VIII do udziału w konkursie fotograficznym – „Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej .Maksymalnie można przesłać 3 prace. Fotografie muszą być wykonane w tym roku kalendarzowym i nie mogą być nagradzane w innych konkursach. Termin przesłania prac do 03.11.18 r. Szczegóły konkursu na str. www.diecezja.tarnow.pl lub u katechetów.

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie”

 

Zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w Małopolskim Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie”. W tym roku obowiązuje znajomość Ewangelii wg św. Mateusza ( Biblia Tysiąclecia wydanie V). Etap szkolny odbędzie się 19 listopada o godz. 13:00. Szczegółowe informacje u katechetów.


„Najpiękniejszy różaniec”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejszy różaniec”.

Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs polega na wykonaniu różańca z dowolnych (trwałych) materiałów (nie wykorzystujemy np. owoców, które mogą się zepsuć). Pracę należy wykonać samodzielnie, łącznie z krzyżykiem.

Do pracy należy dołączyć trwale etykietkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i oddać katechetom do 04.10.2018 r.

Wszystkie prace będą wystawione w holu szkoły, a najpiękniejsze – nagrodzone.

Katecheci
Maciej GórakROK SZKOLNY 2017/18


Talenty - eliminacje

W piątek 8 czerwca 2018 odbędą się eliminacje do Przeglądu Talentów Sp20 klas IV-VII w kategorii- gra na instrumencie. Sala nr 10 godz. 14:30

"STRAŻAK - GASI, POMAGA, RATUJE"

w Szkole Podstawowej nr 20

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

Konkurs zostaje ogłoszony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodziców.

Celem konkursu jest wymyślenie i napisanie wierszyka wspólnie przez dziecko i rodzica. Liczy się zaangażowanie i dziecięca pomysłowość. 

         Drodzy rodzice zapraszamy dzieci do wymyślenia własnego, oryginalnego wiersza, którego bohaterem będzie strażak. Zwracamy się z prośbą o zainspirowanie dzieci do własnej twórczości i pomoc w spisaniu jej efektów. Każde dziecko ma potencjał twórczy - pomóżmy go ujawnić!!! 

         Każdy spisany wiersz może być wzbogacony ilustracjami wykonanymi przez dziecko, co będzie podnosiło wartość i ocenę całego dzieła.

Zadania uczestnika konkursu:

 • każdy uczestnik (dziecko z rodzicem) może zgłosić do konkursu jedną wspólnie napisaną pracę;
 • dostarczenie wierszyka do koordynatorów konkursu w wyznaczonym terminie;
 • podanie tytułu;
 • podpisanie wykonanej pracy na stronie tytułowej (imię i nazwisko dziecka z zaznaczeniem z kim napisało wierszyk (mama/tata/rodzice), wiek dziecka, nazwa grupy do której uczęszcza dziecko. 

Prace należy składać u organizatorów konkursu od dnia 08.05.2018r. do 25.05.2018r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.2018r.

Więcej informacji udzielają nauczycielki Agnieszka Majerska i Agnieszka Pogwizd


Konkurs "Droga Nowego Sącza do Niepoldegłości"
 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz wykazem literatury do konkursu historycznego dla sądeckich szkół. W razie pytań na temat konkursu prosimy kontaktować się z organizatorem pisząc na mejla:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 REGULAMIN KONKURSU

LITERATURA

Uwaga Rodzice!

Z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości

serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w konkursie fotograficznym

„Moje ukochane miasto Nowy Sącz”

Na fotografiach mogą się znaleźć m.in. krajobrazy, architektura, ludzie, zwierzęta, wydarzenia kulturalne, ściśle związane z Nowym Sączem lub Sądecczyzną. 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 5 fotografii.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęc

3. Zdjęcia muszą być dostarczone w formacie nie mniejszym niż: 297 mm x 210 mm (A4) i maksymalnym: 300 mm x 400 mm. Do wydrukowanych/wywołanych zdjęć obowiązkowo należy dołączyć te same zdjęcia w formacie JPG na płycie CD - dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli,  jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: szkolnym i miejskim. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w etapie szkolnym przechodzą do etapu miejskiego, w którym będą rywalizowaćz rodzicami pozostałych nowosądeckich szkół.

Dla laureatów etapu miejskiego przewidziane są nagrody pieniężne.

Termin oddania prac (etap szkolny) -  11 czerwca 2018 r.

w bibliotece szkolnej i u pana Pawła Paciorka (świetlica).

Szczegółowy regulamin konkursu 

Formularz zgłoszeniowy


Konkurs fotograficzny "Sądecczyzna - moja Mała Ojczyzna"

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym naszego miasta.
Na fotografiach mogą się znaleźć m.in. krajobrazy, architektura, ludzie, zwierzęta, wydarzenia kulturalne, ściśle związane z Nowym Sączem lub Sądecczyzną, w szczególności z osiedlem Gołąbkowice.
  
Wymagania dotyczące zdjęć

1. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 5 fotografii.

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

3. Zdjęcia muszą być dostarczone w formacie nie mniejszym niż 10x15 (zalecany format to 20x30 - A4)

4. Na odwrocie każdego zdjęcia muszą się znaleźć:

- imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, nazwa miejsca i data wykonania

5. Zdjęcia konkursowe należy zgłaszać w szkolnej bibliotece lub świetlicy.

Termin - 18 maja 2018 r.   

Szczegółowy regulamin                             

KONKURS KULINARNY DLA UCZNIÓW KLAS INTEGRACYJNYCH

„Uczta dla Niepodległej”

Zapraszamywszystkich uczniów klas integracyjnych do udziału w konkursie mającym na celu rozwijanie pasji kulinarnych oraz uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować w domu potrawę (np. kanapkę, muffinkę, naleśnika itp.) utrzymaną w barwach narodowych. Gotowe, podpisane prace konkursowe prosimy przynieść 26 marca 2018r. do p. Anny Kowacz i p. Marzeny Matusik– sala nr 3.


Konkurs plastyczny pt. „Na tropie ginących zawodów”

Zapraszamy uczniów klas 0 – VII do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Wydawnictwo „Promyczek” w Nowym Sączu pt. „Na tropie ginących zawodów”. Dowolną techniką dzieci przedstawiają dawne, mało znane, a często wymierające już zawody. Format pracy A 3 , termin oddania do 28 marca. Szczegóły konkursu na str. www.promyczek.pl (regulamin), lub u katechetów.


Zapraszamy

 wszystkich uczniów klas I-III i IV - VII

do udziału w konkursie poetyckim z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

„Strofy dla Niepodległej” 

Aby wziąć w nim udział, należy napisać wiersz  o tematyce patriotycznej z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Praca musi być samodzielna, twórcza i oryginalna, zgodna z tematyką konkursu. Należy zadbać o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. 

Gotowe wiersze przynosimy do 4 kwietnia 2018 r. do p. Haliny Klimek lub p. Wandy Zapiór

Najlepsze prace zostaną zgłoszone do etapu miejskiego konkursu.


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI Klas 0-III

28.03.2018 /środa/ sala nr 17

godz. 10.30

Każdy z uczestników przedstawia własną interpretację wiersza o tematyce dziecięcej.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 min.

Podczas interpretacji uczestnik nie przekazuje ruchem, gestykulacją treści utworu.

Proszę po dwie osoby z każdej klasy.

Zgłoszenia do 21 marca. 

Maria Miejska

Konkurs fotograficzno-plastyczny „Wiara w moim mieście”

Zapraszamy do udziału w konkursie mającym na celu ukazanie różnych form religijności w naszym regionie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • plastycznej – dla uczniów klas III-V szkoły podstawowej
 •  fotograficznej – dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej

Termin składania prac upływa 27 kwietnia br. Tematem mogą być miejsca, ludzie i wydarzenia związane z  religijnością naszego regionu.

Przed złożeniem prace należy opisać (imię nazwisko, klasa, szkoła, dokładny opis co przedstawia praca, tytuł zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna artystycznego).

 Konkurs plastyczny:

ü  Format prac: A4, A3

ü  Technika wykonania: dowolna (z wyłączeniem malarstwa na szkle i form przestrzennych)

ü  Prace powinny być wykonane indywidualnie

ü  Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę plastyczną

ü  Prac nie należy oprawiać

Konkurs fotograficzny:

ü  Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia

ü  Technika wykonania dowolna (kolorowe, monochromatyczne, sepia itd.)

ü  Format zdjęć: min. 10x15, max. 30x45

ü  Fotografii nie należy oprawiać ani podklejać

ü  Przesłanie zdjęć przez uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, że są oni autorami zgłoszonych zdjęć i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym dóbr osobistych osób trzecich

Szczegółowe informacje i regulamin można znaleźć na stronie organizatora – Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu sp3ns.no-ip.org oraz u katechetów.


 SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY
 
Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 - 7 do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o kard.Stefanie Wyszyńskim.
Konkurs odbędzie się w naszej szkole 25 kwietnia. Lekturą obowiązującą jest książka pt. "Z Zuzeli na Stolicę Prymasów", którą można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. Szczegóły konkursu u katechetów.

Szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej

W związku z nieobecnością wielu uczniów klas 1- 3, szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej został przełożony na 7 marca 2018.

Konkurs odbędzie się na 3 i 4 lekcji w sali nr 7. 

Serdecznie zapraszamy

Drodzy Uczniowie klas 3!

Zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadzie OLIMPUSEK z języka angielskiego w sesji wiosennej, która odbędzie sie pod koniec marca. Olimpiada ta pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Pozwali także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Pytania są o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Chętnych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem języka angielskiego oraz wpłatę 9 złotych.


  Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3  „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka” 

Organizatorem konkursu jest Instytut Dialogu  Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (m. in. brokat) oraz plasteliny!
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

Termin do 12.03.2018 roku.

- Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
- Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.

 

 

Konkurs literacki „Odpowiedz na list Jana Pawła II” dla uczniów kas 4-7

 

1. Tematem konkursu  jest udzielenie odpowiedzi na słowa Papieża skierowane w wybranym liście do młodzieży lub dzieci.

2.Wykaz listów Jana Pawła II do dzieci i młodzieży dostępny pod linkiem:
http://wiki.santojp2.pl/pl/do-m-odych
3. Organizatorem konkursu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W konkursie może wziąć udział osoba, która w terminie do 23.04.2018. dostarczy list (wydrukowany oraz na płycie CD lub DVD) do katechety.
4. Pracę w formie pisanej (max. 3600 znaków) .

5. Treść  Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl

Olimpiada OLIMPUS

Uczniów klas IV – VII zapraszamy do wzięcia udziału  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS!

21 marca 2018r. – język angielski

Sprawdź swoją wiedzę!

Zgłoś chęć udziału swojemu nauczycielowi języka angielskiego

Termin zgłoszeń: 09.02.2018r. 

Uwaga klasy 1

Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w konkursie OLIMPUSEK sesja wiosenna – 26 marca 2018 – poniedziałek.

Szczegółowy regulamin: 

 http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-wiosenna/olimpusek-sesja-wiosenna-regulamin

Ze względu na zbliżające się ferie zapisy prowadzone są tylko do 9 lutego. Konkurs jest płatny – 8.50 od uczestnika. Chętnych do wzięcia udziału bardzo proszę o kontakt z

p. Beatą Żerkowską – sala nr 6, klasa 1c.

ORGANIZATOR Beata Żerkowska

Konkurs fotograficzny "Książka inaczej"


Biblioteka szkolna ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego ”Książka inaczej” dla uczniów klas 4-7.

Tematem pracy, tak jak w ubiegłym roku, jest  oczywiście książka, sfotografowana w ciekawy sposób.

Gotowe zdjęcia, w formacie 13x18 należy przynieść do biblioteki do dnia 27 lutego

( wtorek po feriach).

Jeden uczestnik może wykonać kilka prac  –  cykl albo kilka różnych zdjęć.

(Ubiegłoroczne prace wywieszone są w gablocie obok sali informatycznej.)

 

 Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego dla klas III

Dnia 28 lutego (środa) o godz. 11:3 odbędzie się konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas III. Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela uczącego do dnia 26.02.18. Organizator: Karolina Kogut.

 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas 6!

Dnia 8 lutego odbędzie się konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego dla klas 6. Obowiązuje materiał do tej pory przerobiony na lekcjach tj. słownictwo i gramatyka. Zachęcamy do udziału. Zgłoszenia u nauczycieli j. angielskiego do dn.02.02.

Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego dla klas IV

Dnia 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.35 w sali nr 35 odbędzie się szkolny konkurs języka angielskiego dla uczniów klas IV. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do pani Renaty Rostockiej lub do nauczyciela uczącego j. angielskiego do dnia 2 lutego 2018.

Konkurs piosenki anglojęzycznej.

Dnia 7 lutego na 3-4 lekcji odbędzie się konkurs piosenki anglojęzycznej dla uczniów klas 1-3. Konkurs odbędzie się w sali nr 7. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego.

Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego dla klas VII

Dnia 06.02.2018 (wtorek) o godz. 12.40 odbędzie się konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego

dla klas VII. Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się do nauczyciela uczącego do dnia 02.02.2018

 Organizator – Agnieszka Pawłowska

KONKURS PLASTYCZNY „JESTEŚMY BEZPIECZNI”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pod hasłem
„Jesteśmy bezpieczni”.
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 oraz klas I-III,
- technika: praca plastycznaw dowolnej technice, np. rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks oraz techniki mieszane,
- format: A3 lub A4, 
- termin składania prac: 
Prace należy złożyć do 5 lutego 2018 r.,
w świetlicy – u Pani Anny Sołtys
lub
 w bibliotece – u Pani Agnieszki Michalik 
Regulamin Konkursu Plastycznego „Jesteśmy bezpieczni”:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.
p. Agnieszka Michalik p. Anna Sołtys
2. Cele i zadania konkursu:
- zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie,
- kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci w domu, na ulicy,  w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy,
- promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie,  
3. Informacje konkursowe:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 oraz klas I-III,
- uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie,
- uczestnicy konkursu startują w jednej kategorii,
- każdy uczestnik konkursu powinien z tyłu pracy podać jej tytuł, np. „Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię” oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę.
4. Termin składania prac:
prace należy złożyć do 21 grudnia 2017 r u wychowawcy świetlicy – p. Anny Sołtys lub w bibliotece u p. Agnieszki Michalik
5. Wyniki konkursu:
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, samodzielność.
 

KONKURS PISARSKI

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-7 do udziału w konkursie pisarskim związanym ze Świętami Bożego Narodzenia.
TEMATYKA:
KLASY 1-3
„Niezwykły czas, świąteczny czas” – napisz wiersz związany z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia i wykonaj do niego ilustrację.
KLASY 4-7
„Tak dawniej świętowano, tak świętuje się teraz” – w formie kartki z pamiętnika napisz o dawnych i obecnych zwyczajach świątecznych w twojej rodzinie lub napisz wywiad z członkiem swojej rodziny na temat tradycji świątecznych.
TERMIN:
Prace należy dostarczyć do 8 stycznia 20018 roku do nauczycieli języka polskiego: pani Marzeny Matusik i pani Joanny Życzyńskiej.
 

KONKURS  BOŻONARODZENIOWE  SMAKI


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas integracyjnych (0-7) do udziału w konkursie na najlepsze ciasto świąteczne. Prosimy aby każdy uczestnik przyniósł do szkoły, na 20 grudnia godz. 8:00 sala nr 1, upieczony w domu, wspólnie z rodzicami lub opiekunami, placek.  Tego dnia na holu będziemy wystawiać do degustacji wszystkie przyniesione ciasta. Każde z nich będzie miało swój numer. Osoby będące w tym dniu w naszej szkole: rodzice, dziadkowie, opiekunowie, pracownicy szkoły i uczniowie będą mogli degustować wybrane ciasto i oddać na nie swój głos. Wykonawcy trzech smakołyków, którzy uzyskają największą ilość głosów będą nagrodzeni. Chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o zgłoszenia do 15 grudnia. ( zgłoszenia przyjmujemy także drogą elektroniczną przez e-dziennik)
                                                             
p. Sylwia Ruchała, p. Kinga Trojnarska

Uwaga ! Konkurs  plastyczny!

Biblioteka szkolna i Pani Małgorzata Ślema ogłaszają konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VII.
 
Można wykonać :
- portret ulubionego bohatera książkowego
- ilustrację do ulubionej książki
- zaprojektować okładkę ulubionej książki
 
Praca ma być wykonana przy pomocy programu komputerowego „Paint”
 
Prace należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
z dopiskiem: konkurs
Termin do 5 stycznia 2018

Konkurs plastyczny "Gdyby Jezus narodził się dzisiaj..."

Zapraszamy uczniów klas 1 - 7 do udziału w plastycznym konkursie organizowanym przez Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu pt. "Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...". Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na istotę przesłania Bożego Narodzenia we współczesnym świecie. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice artystycznej (malarstwo, rysunek, techniki kolażowe, techniki graficzne).Format prac: min A3, max 50/70 cm. Termin oddania pracy do 08 grudnia.

Katechec

KONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!
KONKURS PROFILAKTYCZNY „Bezpieczna Sieć”
(do wygrania aż 3 Tablety i 6 czytników e-book)


Jesteś uczniem klasy 4, 5 lub 6?  Wystarczy.....

1. Wykonać pracę konkursową pt.
„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”
(praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4)
Podpisane prace należy oddać do dn. 30. 11. 2017 do p. Justyny Kuciel lub p. Małgorzaty Ślemy.
Regulamin konkursu pod adresem:  http://www.kstu.pl/aktualnosci/63/konkurs-profilaktyczny-bezpieczna-siec

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Pod skrzydłami anioła"
ORGANIZOWANY PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W NOWYM SĄCZU

Temat konkursu:
Tegoroczny Konkurs Plastyczny z cyklu „Pod skrzydłami anioła" to konkurs na najpiękniejszą, wykonaną własnoręcznie kartkę bożonarodzeniową, ukazującą magię i urok świąt, wartość rodziny i tradycji, polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe. Inspiracją pracy może stać się : Święta Rodzina, stajenka, żłóbek, sianko, gwiazda, Trzej Królowie, tradycyjne postacie i symbole Bożego Narodzenia.
Odbiorcy konkursu: Konkurs adresowany jest do dzieci kl. 0-6.
Do udziału w konkursie w szczególności zapraszamy dzieci  i młodzież niepełnosprawną.
Technika pracy:
Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek i grafika, collage, witraż, tkanina artystyczna i unikatowa, techniki charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych (wycinanki, hafty, płaskorzeźba, malarstwo na szkle, batik…)bez naklejania elementów gotowych.
Wymiary prac – format dowolnej karty pocztowej np.: 105 x 148mm / 99 x 210mm
Karta może mieć formę pojedynczą lub dwustronna.
Prosimy o podpisanie kartki imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika. Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki  do 20 listopada 2017r. do godz.11.00.
Finał konkursu 8 grudnia o godz. 11.00 w Firmie Wiśniowski.

Szkolny Konkurs Polskiej Poezji Religijnej

Serdecznie zapraszamy dzieci klas 1 - 7 do udziału w konkursie recytatorskim poezji religijnej.
Konkurs odbędzie się 29 XI br. o godzinie 9:30.
Szczegóły konkursu u katechetów.

XXII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, ale nie powinny zawierać elementów z szopek wykonanych fabrycznie.
Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (do trzech osób)
Wymiary szopek dowolne do wielkości60 cmx 60 cm x60 cm.
W przypadku szopek zmechanizowanych należy dołączyć instrukcję obsługi.
Do prac należy przymocować trwale metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz wartość szopki wg uznania autora.
Prace (szopki) należy przekazać nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) w dniu 27 listopada 2017r.
Trzy najlepsze szopki z klas I-VII wybrane przez komisję szkolną, wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.
Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracy pomysłowość i dokładność.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15-go grudnia 2017r. o godz. 12.00 w sali wystawowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Nowym Sączu.
 Prace nagrodzone będą prezentowane na wystawie od 15.XII 2017r. - 2.II.2018r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs w celach promocyjnych.
Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie w formie oświadczenia zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursów podczas czynności związanych z jego realizacją.

XV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYCZNY pt. "...ANIOŁ...".

Organizator: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kl. 0-7.

Celem wydarzenia jest zainteresowanie dzieci tradycją Świąt Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej, popularyzacja twórczości plastycznej dzieci, wymiana dokonań twórczych, a także poszukiwanie inspiracji i rozbudzanie talentów artystycznych         

Technika i format:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej: przestrzenne, płaskie, malarstwo, rysunek, ceramika, prace na szkle (w różnych formach i formatach z trwałych materiałów). Prace powinny być wykonane indywidualnie. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem do transportu. Do form przestrzennych należy dołączyć opis na kartonikach i mocno je przymocować.

Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:

Imię i nazwisko, wiek autora, oraz tytuł pracy
Nazwa, adres placówki, numer telefonu i adres e-mail.
Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) do 24-go listopada 2017r. do godz.12.00.
Organizator (Pałac Młodzieży) przyjmuje tylko 5 prac od danej placówki, dlatego zostanie przeprowadzony szkolny etap konkursu, a wybrane prace zostaną przekazane do Pałacu Młodzieży.

Dnia 12-go grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbędzie się otwarcie wystawy oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.palacmlodziezy.pl    
                                                                                                         

XX MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza"


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Sączu
Warunki i zasady uczestnictwa:
• Tematyka prac plastycznych dotyczy twórczości Adama Mickiewicza.
• Jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną.
• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu Adama Mickiewicza lub jego fragmentem i wykonania do niego ilustracji.
Klasy I-III
Ilustracje do wybranych bajek Adama Mickiewicza
*Techniki: kredki świecowe, pastele, wycinanka, wydzieranka, farby.
*Format prac: A3, A4.
Klasy IV-VII
Ilustracje do utworów przewidzianych programem nauczania języka polskiego odpowiednio na danym etapie kształcenia:
„Pani Twardowska", „Powrót taty", „Świtezianka”, „Reduta Ordona", „Śmierć pułkownika", „Dziady cz. II",
 „Pan Tadeusz" (fragmenty), bądź wybrane bajki lub ballady.
*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, wyklejanie kolorową plasteliną, witraż, pastele, kredki, collage.
*Format prac:
- klasy IV- V – A3, A4
- klasy VI-VII – A2, A3
• Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.
• Każda praca powinna zawierać następujące informacje (zamieszczone na odwrocie pracy):
- tytuł utworu, który jest tematem pracy,
- imię i nazwisko autora pracy,
- klasa, nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę.
• Nadesłanie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz przekazaniem prawa do ich prezentacji wraz z pracami podczas wystawy konkursowej oraz w Internecie.
Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) do 20-go listopada 2017r. do godz.12.00.
 Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac i rozdaniem nagród zwycięzcom oraz dyplomów uczniom wyróżnionym odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr l w Nowym Sączu.
(Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości rozdania nagród zwycięzcom zostaną podane w dalszym terminie w osobnym piśmie lub telefonicznie).

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.