Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r

 

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 

Egzamin ósmoklasisty

 

 23 maja 2023

24 maja 2023

25 maja 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31.10.2022-poniedziałek
  • 2.05.2023-wtorek
  • 4.05.2023-czwartek
  • 5.05.2023-piątek
  • 9.06.2023-piątek


Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

 I OKRES


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022

Według harmonogramu

Godziny dostępności nauczycieli

Według harmonogramu

 

Zebrania z rodzicami

6,7.09.2022r.

 

 

.

 

 

23 listopada 2022r.

25 stycznia 2023r.

 

Przedszkole – klasy 1-8

 Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Bezpieczeństwo w szkole

PPP

 

Szkolenie rodziców uczniów klas ósmych-egzamin

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2022r.

 

  • Wystawienie przewidywanych ocen

Do 9   stycznia 2023

 

  • Ustalenie i wpisanie

do dziennika

Do 23  stycznia 2023

 

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 

 

 

Rada klasyfikacyjna

          24 stycznia 2023 r

 

 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

29 marca 2023

31 maja 2023

 

Klasy 1-3

godzina 16.00

Klasy 4-6

godzina 17.00

 

Godziny dostępności nauczycieli

Według harmonogramu

 

 

Ferie świąteczne wiosenne

6-11 kwietnia 2023 

 

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania .

   1 czerwca 2023r.

 

 

 

  • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

Do 14 czerwca 2023r.

 

  • Konferencja klasyfikacyjna

16 czerwca 2023.

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023

 

23 czerwca 2023 r.

 

 

  Ferie letnie

26 czerwca – 2023r

31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.