KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE wizerunek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr2 w Nowym Sączu, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77, NIP: 734-10-43-422, REGON: 386521010, zwany dalej Administratorem;

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Joanna Jańczy. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem siedziby Administratora lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 607 741 794

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o bieżącej działalności Szkoły  i Przedszkola oraz działalności promocyjno-marketingowej Szkoły i Przedszkola, w celach archiwalnego dbania o upamiętnienie historii placówki na podstawie zgody art. 6 ust1 a) i w ramach słusznego interesu administratora art. 6 ust.1 f) RODO

4) odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż przez Administratora Danych oraz osoby zapoznające się ze stroną www, profilem fb i materiałami informacyjnymi Administratora, odbiorca a także Współadministratorem może być podmiot prowadzący portal Facebook na podstawie zasad wskazanych w regulaminie portalu.

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, zalecamy zapoznać się przed wyrażeniem zgody z zasadami przetwarzania podmiotu prowadzącego portal Facebook gdyż podmiot ten może przekazywać dane do Państwa trzeciego

6) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystania do jakiego doszło przed jej wycofaniem lub wniesienia sprzeciwu

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo do ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych zgodnie z art 17 RODO. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku jest dobrowolne

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.