Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Nowym Sączu

Rok szkolny 2020/2021

Zadania

Termin

 odpowiedzialni

Akcja rekrutacyjna w szkole. Spotkanie informacyjne da uczniów zainteresowanych działalnością w wolontariacie

Przydzielenie zadań wolontariuszom - wybór aktywności

Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.

wrzesień

Barbara Słaby

Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej, organizowanie zabaw dla dzieci, pomoc w nauce, włączenie się w prace porządkowe

Cały rok/ według potrzeb

 

Pomoc wolontariuszy w bibliotece - porządkowanie zbiorów bibliotecznych, popularyzowanie czytelnictwa

Cały rok/ według potrzeb

 

Pomoc wolontariuszy w przedszkolu oraz w oddziałach zerowych- przygotowanie zajęć czytelniczych dla przedszkolaków, przygotowanie zajęć tanecznych i układów choreograficznych

Cały rok/ według potrzeb

 

Systematyczna pomoc wolontariuszy w nauce

Cały rok/ według potrzeb

 

Prowadzenie informacji na temat działań Szkolnego Koła Wolontariatu

Cały rok/ według potrzeb

 

Inne propozycje zgłoszone przez wolontariuszy

Cały rok/ według potrzeb

 

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie

czerwiec

Barbara Słaby

 

 

 

 

Plan Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji.


Regulamin wolontariatu


Zgoda rodziców na SKW


Porozumienie o wolontariacie


lista obecności


 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.