Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu - Rada Rodziców

Rada Rodziców

 

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCA                Kinga Lachor

WICEPRZEWODNICZĄCY     Grzegorz Pawlik

SKARBNIK                           Krystyna Matras

 

 

 

Rada Rodziców działa w szkole w oparciu o statut R.R. Powołana jest do reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. Radę Rodziców tworzą wybrani przedstawiciele klasowych Rad Rodziców. Z klasowych Rad Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera się Prezydium. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

 

Rada Rodziców w szkole bierze udział w różnych konkursach (zakup nagród, dyplomów), organizowaniu Mikołaja, dyskotek w szkole, zabawy Karnawałowej, pomaga w zorganizowaniu Święta Szkoły, Dnia Dziecka, dożywiania oraz różnych imprez i problemów wynikających na bieżąco.

 

Praca wszystkich osób pracujących w Radzie Rodziców jest społeczna.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.